• Метадані наукових досліджень у системі ORCID та URIS

 • Back
05.06.2024 by 
Пропонуємо вам відвідати перший з запланованої серії навчальний вебінар «Метадані наукових досліджень у системі ORCID та URIS», ди ви зможете дізнатися детальну інформацію про Модуль профілів Системи, їх синхронізацію з профілем в ORCID та корегування даних в різних профілях.
Нагадуємо, що  у 2020 розпочалася робота (Рішення колегії МОН від 13 лютого 2020 р. № 1/1-13) над створенням Національної електронної науково-інформаційної системи «URIS» (далі – Система).
Головне завдання Системи – об’єднати всі дані, інформацію, процедури та послуги, що необхідні вченим, науковим установам та закладам вищої освіти у їхній дослідницькій діяльності, а отже, зробити українську науку більш відкритою, а роботу вітчизняних учених – зручнішою.
На сьогодні в дослідній експлуатації перебувають 7 модулів системи та 5 у стадії розробки.
План роботи вебінару:
 1. Метадані наукових досліджень у системі ORCID: як якісно оформити?
 2. Модуль профілів в Національній електронній науково-інформаційній системі “URIS”: наповнення та корегування.
Дата: 5 червня 2024
Час :  11:00

Система URIS (University Research Information System) призначена для управління і зберігання наукових даних та метаданих університетських досліджень. Метадані наукових досліджень у системі URIS включають різні аспекти досліджень, які допомагають організувати, шукати і використовувати наукову інформацію. Ось основні типи метаданих, що можуть бути включені:

 1. Ідентифікаційні дані:
  • Назва дослідження: Офіційна назва проекту або роботи.
  • Номер проекту: Унікальний ідентифікатор дослідження.
 2. Автори і учасники:
  • Автори: Імена дослідників та їхні ролі у проекті.
  • Організації: Університети або інститути, що беруть участь.
 3. Фінансування:
  • Джерела фінансування: Гранти, фонди, спонсори.
  • Бюджет: Виділені кошти та їх розподіл.
 4. Описові дані:
  • Анотація: Короткий опис мети, методів і результатів дослідження.
  • Ключові слова: Теми і поняття, що стосуються дослідження.
 5. Хронологія:
  • Дати початку і закінчення: Терміни виконання проекту.
  • Важливі етапи: Основні віхи і результати по етапах.
 6. Дані про публікації:
  • Список публікацій: Статті, доповіді, книги, пов’язані з дослідженням.
  • Цитування: Відомості про цитування робіт.
 7. Доступність даних:
  • Репозиторії: Місця зберігання даних (архіви, бази даних).
  • Політика доступу: Умови, за якими можна отримати доступ до даних.
 8. Інформація про інструменти та методи:
  • Використані інструменти: Обладнання, програмне забезпечення.
  • Методологія: Опис методів і підходів, що використовувалися.
 9. Результати і висновки:
  • Основні результати: Ключові знахідки та їх значення.
  • Висновки: Загальні висновки дослідження.
 10. Посилання і зв’язки:
  • Пов’язані проекти: Інші дослідження, що мають відношення.
  • Співробітництво: Партнерства з іншими інституціями або дослідниками.

Метадані у системі URIS допомагають підтримувати високу якість і доступність наукових досліджень, сприяють кращому пошуку і використанню інформації, а також забезпечують прозорість і відтворюваність наукових результатів.

Система ORCID (Open Researcher and Contributor ID) надає унікальні ідентифікатори для дослідників, дозволяючи їм зберігати та обмінюватися метаданими про свої наукові досягнення. ORCID метадані допомагають інтегрувати інформацію про наукову діяльність, спрощуючи процес ідентифікації дослідників і їх робіт. Основні типи метаданих, які зберігаються в ORCID, включають:

 1. Ідентифікаційні дані:
  • ORCID iD: Унікальний ідентифікатор дослідника.
  • Ім’я дослідника: Повне ім’я та його варіації.
 2. Біографічні дані:
  • Освіта: Дані про навчальні заклади, спеціальності, отримані ступені.
  • Місце роботи: Поточні і минулі місця роботи, посади.
  • Біографія: Коротка інформація про кар’єрний шлях.
 3. Контактна інформація:
  • Електронна пошта: Контактні електронні адреси.
  • Соціальні мережі: Посилання на профілі в соціальних мережах.
 4. Фінансування:
  • Гранти і нагороди: Інформація про отримані гранти, нагороди та фінансування.
 5. Наукові роботи:
  • Публікації: Список наукових статей, книг, тез доповідей та інших публікацій.
  • Дисертації: Інформація про захищені дисертації.
  • Патенти: Зареєстровані патенти та їх описи.
 6. Проекти:
  • Дослідницькі проекти: Опис проектів, в яких брав участь дослідник.
  • Ролі і внесок: Роль дослідника в проекті і його внесок.
 7. Академічні та професійні асоціації:
  • Членство: Інформація про членство в професійних та академічних асоціаціях.
 8. Рецензування:
  • Рецензування публікацій: Участь у рецензуванні наукових статей та інших робіт.
  • Конференції і воркшопи: Участь у наукових конференціях та воркшопах.
 9. Ідентифікатори:
  • Інші ідентифікатори: Інші унікальні ідентифікатори, такі як ResearcherID, Scopus Author ID, і т.д.
 10. Інформація про вплив:
  • Цитування: Дані про цитування наукових робіт дослідника.
  • Альтметрики: Альтернативні метрики впливу, такі як згадування в соціальних медіа.

Метадані в ORCID підтримують інтеграцію з іншими системами та платформами, такими як CrossRef, Scopus, Web of Science, що дозволяє автоматично оновлювати інформацію про досягнення дослідника і забезпечує ширший доступ до його профілю та робіт. Це сприяє підвищенню прозорості, визнанню і відтворюваності наукових результатів.