• Модель компетентнісного уроку як механізм управління адаптивним освітнім процесом

  • Back

Метадані