• ВІДНОВЛЕННЯ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ЗАСОБАМИ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ

  • Back

Метадані