• ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРТОПЕДАГОГІКИ, ОРТОПСИХОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТОЛОГІЇ» присвяченої 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та 100-річчю Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

  • Back

Метадані