• ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» Том 2

  • Back

Метадані