• ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»

  • Back

Метадані