• МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ Навчально-методичний посібник для студентів факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

  • Back

Метадані