• МЕТАФОРА ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЛАКАТІ 1990-Х – 2010-Х РР. (НА ПРИКЛАДІ ПЛАКАТІВ VI МІЖНАРОДНОЇ ТРІЄНАЛЕ «4-Й БЛОК»)

  • Back

Метадані