• МЕТОДИКА ТА ЗАГАЛЬНА ПРОЦЕДУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗ’ЯЗКУ УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОЇ ЖІНОЧНОСТІ І ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТОК – МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • Back

Метадані