• ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГАМИ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАНЦЯМИ ТА ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДО ЖИТТЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

  • Back

Метадані