• Практикум з англійської мови професійного спрямування для студентів ІІ курсу спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми “Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)”

  • Back

Метадані