• Референтна віднесеність широкозначної лексеми “thing” в англійській мові

  • Back

Метадані