• ФЕМІНІТИВИ В ТЕКСТАХ МАСМЕДІА ЯК ГЕНДЕРНИЙ МАРКЕР АВТОРСТВА (НА ПРИКЛАДІ «АВТОРСЬКОЇ КОЛОНКИ» ПРОЄКТУ «DEUTSCHE WELLE»)

  • Back

Метадані