• РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДУАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВНИЙ ПОШУК ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

  • Back

Метадані